Het Gastenhuis in Dordrecht

Het Gastenhuis in Dordrecht
We hebben een werksessie begeleid bij Het Gastenhuis (een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie). In de werksessie hebben we vragen gesteld om scherp te krijgen wanneer de Wzd van toepassing is om mee gedacht over de wijze waarop het Gastenhuis dit praktisch kan organiseren.

WilgaerdenLeekerweideGroep

WilgaerdenLeekerweidegroep biedt zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Bij WilgaerdenLeekerweidegroep is de uitvoering van de Wzd in de intramurale setting in een gevorderd stadium, maar over de praktische uitvoering van de Wzd in de ambulante setting leven veel vragen aangaande de reikwijdte van de wet en het samenloop met andere wettelijke kaders die mogelijk van toepassing zijn. Ook is er behoefte aan meer zich op de infrastructuur in de ambulante setting. Wij organiseerden twee kennissessies voor gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, orthopedagogen en clustermanagers die werkzaam zijn met de PG en VG doelgroepen. De kennissessies boden input om verder te gaan met het in kaart brengen van een aantal werkprocessen rondom de WZd

Profila Zorg

WilgaerdenLeekerweidegroep biedt zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Bij WilgaerdenLeekerweidegroep is de uitvoering van de Wzd in de intramurale setting in een gevorderd stadium, maar over de praktische uitvoering van de Wzd in de ambulante setting leven veel vragen aangaande de reikwijdte van de wet en het samenloop met andere wettelijke kaders die mogelijk van toepassing zijn. Ook is er behoefte aan meer zich op de infrastructuur in de ambulante setting. Wij organiseerden twee kennissessies voor gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, orthopedagogen en clustermanagers die werkzaam zijn met de PG en VG doelgroepen. De kennissessies boden input om verder te gaan met het in kaart brengen van een aantal werkprocessen rondom de WZd

HandelWijzer Wzd in de ambulante setting

Deze notitie bevat uitgangspunten die richting geven aan de keuzes waarvoor zorgorganisaties staan bij
de invoering van de Wzd in de ambulante setting. En hoe begin je dan? Liever niet met lange beleidsdocumenten en gesprekken over structurele samenwerking maar vanuit één of twee cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen. Vanuit deze cliënten bevat de HandelWijzer tips om het werken volgens de Wzd vorm te geven. Zie op de volgende pagina de belangrijkste tips in een overzichtsplaat. Het laatste deel van de HandelWijzer bevat adviezen over de structurele borging van Wzd-beleid, de Wzdrollen en samenwerking, vanuit de opgedane ervaringen met individuele cliënten.