Zorggroep Zeeuws Vlaanderen ZorgSaam

Zorggroep Zeeuws Vlaanderen ZorgSaam is een heel eind op weg met de implementatie van de Wzd. Zo hebben ze onder andere e-learnings ontwikkeld en zijn de verschillende betrokkenen in overleg hoe de infrastructuur te organiseren. De daadwerkelijke vertaling van de Wzd naar de praktijk is nog wel een uitdaging, met name als het gaat over extramurale zorg. Mede door de grootte van de organisatie (14 locaties verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen) loopt ZorgSaam hier tegen haar eigen grenzen in capaciteit aan. We ondersteunen door middel van een aanjager (organisatie-expert), die de werkgroep aanjaagt met acties. Deze aanjager heeft veel kennis van de Wzd.

Sherpa

We hebben een training van de Wzd-functionarissen verzorgd waarbij de nadruk ligt op eigen casuïstiek en dilemma’s.