Medisch experts

Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Daarnaast is er ook juridische en medische expertise beschikbaar. Tot slot draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling over aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.

Mike Verkaaik

Argos Zorggroep, Schiedam en AJ Sueno, Maastricht


ajbverkaaik@gmail.com | 06 53 75 43 84


AJB (Mike) Verkaaik werkte ruim 30 jaar als sociaal geriater in de GGZ en deed in die periode veelvuldig beoordelingen in het kader van de BOPZ. Sinds 2013 is hij in diverse leidinggevende en adviserende functies werkzaam geweest in de V&V sector, waarbij hij bijna altijd de BOPZ in zijn portefeuille had. Hij deed veelvuldig ‘BOPZ-audits’ en was de laatste jaren bij diverse grote en kleine V&V organisaties betrokken bij de voorbereiding van de WZD. Op dit moment is hij als ‘WZD-arts’ verbonden aan de Argos zorggroep in Schiedam en stelt medische verklaringen op ten behoeve van een rechterlijke machtiging.

Paul Jochems

Pluryn


pjochems01@pluryn.nl | 06-18211666


Paul heeft een jarenlange ervaring als kinder- en jeugdpsychiater, directeur en waarnemend geneesheer-directeur in de GGZ waar hij gespecialiseerd was in kinderen met complexe psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking. Zijn werk in de GGZ combineerde hij met consultatie in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Sinds januari 2018 is Paul geneesheer-directeur bij Pluryn, en grote gehandicaptenzorg en jeugdzorginstelling. Hij is daar verantwoordelijk voor onafhankelijk toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg in brede zin. Hij gaf leiding aan de implementatie van de Wet zorg en dwang binnen Pluryn.
Paul heeft na zijn opleiding tot psychiater een bedrijfskundige opleiding gedaan en organisatieveranderingen begeleid en daarin geadviseerd.

Pauls kwaliteiten:
· Écht luisteren, de vraag achter de vraag achterhalen. Probeert complexe vraagstukken te vereenvoudigen;
· Verbinden en coachen. Verschillende standpunten helpen te verenigen tot een gezamenlijke koers. Een probleem niet overnemen, maar helpen zelf de oplossing te (blijven) vinden.
· Pragmaticus. Van de letter van de wet terug naar de bedoeling in het belang van de cliënt·

GeriCall@Home B.V.


home@gericall.nl


Specialist ouderengeneeskunde met ervaring in de uitvoering van RM en IBS in de thuissituatie.


Novicare

Novicare


0499 – 801 970


Novicare is een zelfstandige medische en paramedische behandeldienst. Wij zijn gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen bij ouderen en mensen met een beperking. Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten als dat nodig is toegang hebben tot specialistische behandelzorg. Om dat te realiseren moet die zorg toekomstbestendig zijn. Daar dragen wij als Novicare aan bij. Door keuzes te maken. Door te gaan voor de best mogelijke zorg: het optimale, niet het maximale. Zodat we kleur geven aan het leven van cliënten. Dat is waar het om gaat.

Vanuit dit gedachtegoed is Novicare in 2008 ontstaan. Inmiddels zijn wij een van Nederlands grootste behandeldiensten in de langdurige zorg. Wij willen zoveel mogelijk bereiken met de beschikbare handen, tijd en middelen, door de behandelzorg anders in te richten. Door behandelaren in hun kracht te zetten en onze kennis te delen. Voor meer kleur in het leven van onze cliënten, betekenisvolle ondersteuning van zorgorganisaties en werkgeluk voor onze medewerkers.