Coördinerend team Wet zorg en dwang


Het coördinerend team is sinds november 2022 niet meer actief. Wel is handige informatie terug te vinden op deze pagina.
Als Significant Public blijven wij graag onze kennis en ervaring inzetten om jullie te ondersteunen.

Daarvoor hebben we twee mogelijkheden:

1. Een energieke ervaring voor zorgprofessionals, namelijk de Wzd-experience met gesprekskaarten voor het goede gesprek over casuïstiek en reflectie op de afwegingen tussen vrijheid en veiligheid in de dagelijkse praktijk. Na een bijeenkomst van ongeveer twee uur hebben de deelnemers ervaren hoe het is om onvrijwillige zorg te ontvangen en hebben ze handvatten voor de dagelijkse praktijk. Interesse?
Laat het ons weten door te mailen naar wzd@significant.nl!

2. Een antwoord op vragen waar je al een tijdje mee rondloopt, tijdens de digitale Wzd-inloop waarin elke maand ruimte is om vragen te stellen aan de Wzd-deskundigen van Significant. U kunt via kosteloos aansluiten bij een digitale inloop, e-mail ons op wzd@significant.nl voor de weblink.

Digitale inloop:
Woensdag 26 juli 2023 van 15.00 tot 15.45
Donderdag 24 augustus 2023 van 14.00 tot 14.45
Maandag 4 september van 2023 15.00 tot 15.45

Lees verder op deze website voor meer informatie.

Loop je vast met de Wet zorg en dwang?


Wij ondersteunen graag om te komen tot oplossingen!


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt middelen beschikbaar voor de implementatie van de nieuwe wet. Zo kan het Coördinerend Team jouw organisatie kosteloos ondersteunen bij de implementatie van de Wzd.

Doordat we op verschillende plekken in het land ondersteuning bieden, hebben we overzicht hoe regionaal de Wzd wordt geïmplementeerd. Wij zorgen ervoor dat regionale oplossingen verder worden gebracht zodat andere regio’s ervan kunnen leren. Door ActiZ en VGN worden momenteel praktijktuinen en praktijklaboratoria opgezet ten behoeve van de Wzd in de ambulante setting. Ook hiermee hebben we regelmatig contact zodat we ook deze lessen mee kunnen nemen naar jouw regio.

Wij werken met een grote groep deskundigen die graag meedenken én meedoen. Zo hebben wij de expertise van een jurist, zorginhoudelijke experts, procesbegeleiders, actieonderzoekers en projectleiders in huis.
Ondersteunde organisaties


Experts van het coördinerend team hebben al diverse organisaties succesvol ondersteund bij de implementatie van de Wzd.
Bekijk hieronder per setting welke hulp zij hebben gekregen en laat je inspireren om ons ook in te schakelen.

Interactief dashboard over meldingen

Klik op de afbeelding om te beginnen