Coördinerend team Wet zorg en dwang


Het coördinerend team is sinds november 2022 niet meer actief. Wel is handige informatie terug te vinden op deze pagina. Heeft u toch behoefte aan aanvullende ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van de wet? Dan kunt u altijd contact opnemen met Significant public via info@significant.nl .

Loop je vast met de Wet zorg en dwang?


Wij ondersteunen graag om te komen tot oplossingen!


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt middelen beschikbaar voor de implementatie van de nieuwe wet. Zo kan het Coördinerend Team jouw organisatie kosteloos ondersteunen bij de implementatie van de Wzd.

Doordat we op verschillende plekken in het land ondersteuning bieden, hebben we overzicht hoe regionaal de Wzd wordt geïmplementeerd. Wij zorgen ervoor dat regionale oplossingen verder worden gebracht zodat andere regio’s ervan kunnen leren. Door ActiZ en VGN worden momenteel praktijktuinen en praktijklaboratoria opgezet ten behoeve van de Wzd in de ambulante setting. Ook hiermee hebben we regelmatig contact zodat we ook deze lessen mee kunnen nemen naar jouw regio.

Wij werken met een grote groep deskundigen die graag meedenken én meedoen. Zo hebben wij de expertise van een jurist, zorginhoudelijke experts, procesbegeleiders, actieonderzoekers en projectleiders in huis.
Ondersteunde organisaties


Experts van het coördinerend team hebben al diverse organisaties succesvol ondersteund bij de implementatie van de Wzd!
Bekijk hieronder per setting welke hulp zij hebben gekregen en laat je inspireren om ons ook in te schakelen.

Interactief dashboard over meldingen

Klik op de afbeelding om te beginnen