Bijeenkomst kleine zorgaanbieders op donderdag 15 september van 14.00 tot 16.00 uur


Het coördinerend team Wzd organiseert in samenwerking met de brancheverenigingen Zorgthuisnl, BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners en Spot - verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders – op donderdag 15 september een online bijeenkomst over (on)vrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang. De bijeenkomst bestaat uit een gezamenlijke aftrap gevolgd door een aantal keuze-workshops.

Met deze online bijeenkomst bieden we alle kleinschalige zorgaanbieders binnen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg de kans om op een gemakkelijke wijze extra kennis, inzichten en voorbeelden van samenwerking rond de Wzd op te halen. De bijeenkomst is zowel interessant voor zorgaanbieders die onvrijwillige zorg toepassen als voor zorgaanbieders die dit niet doen. Let op: basiskennis van onvrijwillige zorg binnen de Wzd is vereist voor deelname aan de bijeenkomst. Tijdens de workshops van deze bijeenkomst delen we kennis over passende toepassing en oplossingen rondom het thema onvrijwillige zorg binnen de Wzd. Na een algemene introductie zijn er twee interactieve workshoprondes waarbij we online en in subgroepen thema’s met elkaar verdiepen en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomst start met een plenaire opening. Daarna volgen twee workhoprondes. Zie beschrijving hieronder voor een toelichting op de inhoud van de workshops. Aanmelden voor de bijeenkomst en de workshops kan via de volgende link:

Hieronder ziet u een overzicht van de workshops met daarbij een beschrijving van de inhoud. Als er nog vragen zijn neem dan contact op met

Beschrijving workshops


Vrijheid en veiligheid
Hoe maak je in de praktijk een zorgvuldige afweging tussen vrijheid en veiligheid? En hoe voer je het gesprek hierover in de regio en de eigen organisatie?

In deze workshop staan we stil bij het basisprincipe van de Wzd: een zorgvuldige afweging tussen vrijheid en veiligheid. We gaan met de deelnemers in gesprek over de afwegingen die je als zorgaanbieder moet maken, wat soms lastig is en hoe je onvrijwillige zorg zo veel mogelijk beperkt.

Een zorgvuldige afweging in de praktijk maak je telkens weer met elkaar. Daarom besteden we aandacht aan hoe je doet aan casuïstiekbesprekingen met beroepsgenoten en wat de meerwaarde hiervan is. Hoe zorg je dat je in de vrijwillige zorg blijft en dus niet het stappenplan hoeft in te zetten? En hoe vind je alternatieven?
Overbruggingszorg
Wat moet je doen als je geen OVZ wil leveren en door verslechtering van de situatie een cliënt over moet dragen aan een andere zorgaanbieder? Wat moet je geregeld hebben, tot waar reikt de zorgplicht, hoe werkt overdragen?
Het stappenplan volgen en rollen en verantwoordelijkheden beleggen
Welke functionaris heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid binnen de Wzd? Wat moet je doen als je deze rollen niet kunt invullen, welke opties zijn er dan? Hoe kan ik daarin samenwerken met andere zorgaanbieders?

Het beleggen van de rollen en de inrichting van het Wzd-proces vraagt bij kleinere organisaties om andere oplossingen. Zij zijn daarvoor vaak mede aangewezen op grotere zorgaanbieders. Welke ruimte is er in het aanstellen van de verschillende functionarissen? En hoe regel je dat? Wat moet je doen als je deze rollen niet kunt invullen, welke opties zijn er dan?
In deze workshop gaan we met de deelnemers in gesprek over hun ervaringen. Waar lopen ze tegenaan en welke oplossingen hebben ze gevonden? Wat hebben ze geleerd tot nu toe? We ondersteunen het gesprek waar mogelijk met goede voorbeelden uit de praktijk.

Structureel borgen van het werken volgens de Wzd
Hoe zorg ik nu dat medewerkers in de praktijk de signaleren dat er mogelijk sprake is van onvrijwillige zorg en eventueel de Wzd toepassen als dit nodig is? Hoe weet ik of we geen blinde vlekken hebben in de organisatie? Deze workshop gaat over de inbedding in de praktijk en het structureel borgen van het werken volgens de Wzd.

Deze workshop gaat vanuit veranderkundige principes in op de wijze waarop zorgaanbieders kunnen toewerken naar een structurele borging van de Wzd het dagelijkse werk van zorgprofessionals. Dit gaat over blijvende aandacht en het signalen van verzet, mogelijk onvrijwillige zorg en eventueel het toepassen van de Wzd. Hoe zorg je ervoor dat dit blijft leven? En (nieuwe) medewerkers worden meegenomen in de werkwijze en keuze van de organisatie rondom onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg in de ambulante setting
Hoe ga je van start van de Wzd in de ambulante omgeving en hoe kun je gebruik maken van de kennis en ervaring in de intramurale setting?

De Wzd kent vele uitdagingen, die in de ambulante setting anders zijn dan intramuraal. Aan de hand van de 10 meest gestelde vragen gaan we met elkaar in gesprek over de Wzd in de ambulante setting. Waar lopen de deelnemers tegenaan? Welke oplossingen hebben ze voor knelpunten gevonden? Wat hebben ze geleerd tot nu toe?
Onvrijwillige zorg en jeugd
We gaan in gesprek met elkaar over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen. Aan de hand van casuïstiek verkennen we situaties waarin dillema’s zijn ervaren. We verkennen verschillende manieren om het multidisciplinaire gesprek te voeren over wat vrijwillige en onvrijwillige zorg betreft.
Samenwerken met naasten in de afweging tussen vrijheid en veiligheid
Hoe zorg je ervoor dat familie geïnformeerd en betrokken blijft als je onvrijwillige zorg wil inzetten? Hoe kom je tot een gezamenlijke afweging van de risico’s? Hoe vind je samen de balans tussen veiligheid en vrijheid, vanuit het welzijn van de client?

De eigen ervaringen van deelnemers staan centraal. We bespreken verschillende manieren om met naasten het gesprek te hebben over onvrijwillige zorg en wat acceptabel is en wat niet meer. We gaan in op hoe je kunt omgaan met verschillen van inzicht/wensen ten aanzien van de veiligheid. We bespreken enkele veel voorkomende situaties en de mooie oplossingen die hiervoor al gevonden zijn. deelnemers wordt vooraf gevraagd na te denken over casuïstiek die zij willen in brengen tijdens deze interactieve workshop.