Amsta in Amsterdam

Voor de uitvoering van de Wzd hebben de VVT-aanbieders en de GGZ in Amsterdam vorig jaar afspraken gemaakt om de zorg in 2020 te continueren. In 2020 neemt de GGZ nog een groot deel van de verantwoordelijkheden in het kader van de Wzd op zich. De VVT en GGZ zijn bestuurlijk overeengekomen dat de VVT hier vanaf 2021 een grotere rol in gaat spelen. Amsta neemt namens de VVT-aanbieders het voortouw om hiervoor een concreet plan te schrijven waarin staat hoe de VVT invulling gaat geven aan de verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de Wzd. We ondersteunen Amsta met procesbegeleiding in het maken van een werkproces en concrete afspraken over de taakverdeling tussen de VVT en de GGZ voor de realisatie RM en realisatie IBS (intramuraal en extramuraal).

Naast het opstellen van het werkproces en het maken van concrete afspraken ondersteunen we Amsta met procesbegeleiding bij het maken van een draaiboek/implementatieplan. Amsta heeft de opdracht gekregen om ook de implementatie voor de verschillende VVT-aanbieders op zich te nemen. Uitwerkingsvragen die hierbij komen kijken gaan over de informatievoorziening en gebruik systemen (gebruik Khonraad voor meerdere organisaties), de organisatie (het maken van een evenredige verdeling van RM’s over de organisaties/wijken), personeel (benodigde capaciteit vaststellen) en communicatie (richting betrokken partijen nieuwe werkwijze et cetera).

Voor meer informatie over ontwikkelde processen, neem graag contact met ons op.

Naslagwerk bij dit project (opent pdf-reader)

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen had een knelpunt gericht op crisisopnamen en afspraken hierover met de GGZ. We hebben verkennende gesprekken met alle betrokken stakeholders gehouden over hoe de crisisopvang in de VG, volgens hen, het beste georganiseerd kan worden in beide regio’s en wat hun rol hierbij is. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij de inzichten en condities van de partijen op een rij gezet.